Nová kamerová lupa pro žáky 2018

Zkušený a odborný
personál školy

již 25 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

Více informací
Spolupracující instituce a společnosti
Městský obvod Město Plzeň Plzeňský kraj Díky Dětem Globus Lions Club Plzeň Český rozhlas Světluška Leontinka Nadace ČEZ

Aktuality

Povinně zveřejňované informace za rok 2019 14.02.2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek...
 
Vánoční besídka naší školy 19. prosince 2019 15.01.2020

Jako každoročně se i na konci uplynulého roku konala tradiční vánoční besídka naší školy, které jako vždy předcházel oblíbený jarmark a vystavení prací žáků školy ve školní jídelně.

Celý článek...
 
Školní řád 2019/2020 02.12.2019

Školní řád byl projednán s pracovníky ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, schválen pedagogickou radou na zahajovací poradě dne 29. 8. 2019 a odsouhlasen Školskou radou dne 29. 8. 2019.

Plné znění školního řádu 2019/2020

 
Zobrazit všechny aktuality
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 - netkatalog.czSpeciální školy - netkatalog.cz