Nová kamerová lupa pro žáky 2018

Zkušený a odborný
personál školy

již 25 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

Více informací
Spolupracující instituce a společnosti
UMO Plzeň 4 Město Plzeň Plzeňský kraj Lions Club Plzeň Český rozhlas Světluška Leontinka Nadace ČEZ

Aktuality

P?eruen dodvky elekt?iny - 5. 2. 2019 18.01.2019

Upozor?ujeme, e 5. 12. 2019 bude vuka ukon?ena v 11:40 hodin z d?vodu p?eruen dodvky elekt?iny.

Veker informace naleznete zde.

 
Informace o za?azen dt?te do projektu ob?dy do kol 16.01.2019

Ministerstvo prce a socilnch v?c spolu s krajskmi ?ady a Magistrtem hl. m?sta Prahy nabz pomoc rodi??m, kte? pobraj dvky hmotn nouze a nemaj dostatek pen?z na to, aby zajistili svm d?tem stravovn ve kolnch za?zench.

Podmnky pro zskn podpory a vce informac naleznete zde.

 
Dny otev?ench dve? 2019 15.01.2019

Srde?n? vechny zveme d?ti, kter maj zrakov pote, vady ?e?i a speciln vzd?lvac pot?eby a jejich rodi?e, pedagogy, lka?e i nejir ve?ejnost, zkrtka vechny na DNY OTEV?ENCH DVE?.

KDY: pond?l 4. b?ezna 2019 od 12:00 do 16:00 hodin a ter 5. b?ezna 2019 od 9:00 do 16:00 hodin

KDE: Zkladn kola a Mate?sk kola pro zrakov? postien a vady ?e?i, Internt a Speciln? pedagogick centrum pro zrakov? postien, Mate?sk kola pro zrakov? postien a vady ?e?i, SPC pro vady ?e?i

Vce informac zde.

 
Zobrazit všechny aktuality
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 - netkatalog.czSpeciální školy - netkatalog.cz