Zkušený a odborný
personál školy

již 25 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

Více informací

Aktuality

Změna školského zákona od 1. 9. 2016 28.06.2016

Vážení rodiče,

oznamujeme, že s účinností od 1. 9. 2016 vstoupí v platnost nový školský zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní pro úpravu RVP ZV je změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Více informací zde.

 
Oznámení ředitelského volna 26.05.2016
 

Ředitelka školy vyhlašuje 27. – 30. června 2016 ředitelské volno z technických a organizačních důvodů.

Žákům bude vydáno vysvědčení v pátek 24. června 2016

Více informací zde.

 
Sportovní hry zrakově postižené mládeže 26.05.2016

V měsíci červnu tohoto roku bude naše škola organizovat již 21. ročník Sportovních her zrakově postižené mládeže – SHZPM.

Hry proběhnou v době 6. června – 10. června 2016. Oficiální zahájení her se uskuteční v úterý 7. června od 8:30 hod. na atletickém stadionu TJ Sokol Plzeň – Petřín na Slovanech.

Program her ke stažení

 
Zobrazit všechny aktuality